Salderen, wat is het en hoe werkt het?

U denkt erover na om zonne-energie op te gaan wekken. Of misschien heeft u al een aantal zonnepanelen op uw dak liggen. Salderen is een term die vaak gebruikt wordt als het gaat over zelf energie opwekken. Wat is het en hoe werkt het?

Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd hebt gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u hebt geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen.
Ondanks dat dit concept simpel klinkt, zijn er vaak vele vragen. Is het alleen voor huishoudens? Kun je ook meer terugleveren dan je verbruikt? Wat leest de meter in het huis af als je terug gaat leveren? Hoe goed is het voor de economie?

Wat is salderen?
Beginnen met een definitie haalt al veel onduidelijkheid weg. Salderen is dat teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. De prijs voor de teruggeleverde energie is dezelfde als wat de afnemer normaliter voor energie betaalt.

Voor klein- of grootverbruik?
Elke (zakelijke)kleinverbruiker heeft in huis een meter hangen. Een gemiddeld huishouden verbruikt in Nederland 3500 kWh per jaar. Met een aansluiting boven 3 x 80 Ampère heb je een speciale meter nodig en is salderen niet mogelijk. Dan ben je dus praktisch gezien ‘grootverbruiker’. Salderen is dus alleen mogelijk voor de kleinverbruiker, onafhankelijk of dit commercieel of privé gebruikt wordt.

Salderingsgrens
Tegenwoordig heeft ‘de slimme meter’ haar intreden gedaan bij veel huishoudens. De energieleverancier kan precies zien wat je op dat moment verbruikt en teruglevert. Maar, middels de salderingsregeling mag je wat je nu opwekt, later aftrekken van je totale verbruik. Dit is mogelijk tot nul op de meter. Daar boven mag je niet salderen. Dit heet ‘de salderingsgrens’.

Goed voor de economie 
Aangezien energie redelijk wat kost, maar het nauwelijks wat oplevert boven de salderingsgrens, is het veel voordeliger om de stroom die je opwekt, zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door de wasmachine aan te zetten of de elektrische auto op te laden als de zon schijnt. Het opslaan van energie is nog uitdagend, maar er zijn accu’s voor particulieren beschikbaar.
Salderen maakt het opwekken van zonne-energie aantrekkelijker, omdat het een positieve financiële prikkel geeft. Onder de salderingsgrens ontvang je € 0,20 cent, en daarboven maar € 0,06 cent. Deze regeling levert indirect een grote bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. Daartegenover staat dat met de salderingsregeling de overheid ontzettend veel belasting misloopt.

Het vervolg op salderen
Salderen is duidelijk onderwerp van een langdurige politieke discussie. Pas vanaf 2020 wordt de salderingsregeling, waarbij particulieren voordelig stroom opwekken op het eigen dak, versoberd. Het grootste voordeel blijft dat zonne-energie aantrekkelijker wordt gemaakt en zodoende een grote bijdrage levert aan de doelen vanuit het Parijsakkoord, waarvan het Klimaatakkoord de Nederlandse spin-off is. Maar dat salderen zal worden versoberd en/of stopgezet is wel zeker. Er zal een overgangsfase komen, maar het kan volgens de politieke discussie niet door blijven gaan. Wel is zeker dat er vervangende ondersteuning gaat komen. Toch zal salderen niet zomaar afgelopen zijn. Daar is de regeling nog altijd veel te effectief voor en we zijn nog lang niet in de buurt van al die klimaatdoelen.
Een mogelijke vervolgstap voor salderen is economische ondersteuning voor batterijen. Deze zullen in 2023 een stuk goedkoper zijn geworden. Hierin kun je de stroom ter waarde van € 0,20 cent bijvoorbeeld in opslaan, in plaats van te verkopen voor € 0.06 cent.

Daarnaast is zonne-energie een grote investering in de duurzame energietransitie. En als we kijken naar de levensduur van zonnepanelen (30 jaar), ten opzichte van de terugverdientijd (7 tot 10 jaar), is met óf zonder salderen, zonne-energie altijd een goede investering!
Juist ook omdat de energiebelasting zal blijven stijgen. Maak hier uw afspraak voor een gedegen advies over zonne-energie.

Stuur ons een WhatsApp